Šokių kursus „Dainavoje” prisiminus

Grupių vadovai

Šių metų rugpjūčio 13d. į „Dainavos“ stovyklą Mičigano valstijoje rinkosi lietuviškų šokių grupių ir ratelių vadovai bei šokėjai iš JAV ir Kanados į tautinių šokių kursus. Prieš akis laukė visa savaitė lietuviškų šokių, teorinių paskaitų, dainų, bendravimo ir diskusijų.

Kursus organizavo, pavasarį naujai išrinkta, Lietuvių tautinių šokių instituto (LTSI) taryba. Daugumai tarybos narių kursų organizavimas buvo pirmas rimtas išbandymas. Reikia pasidžiaugti, kad viskas pavyko puikiai!

Prof. dr. Vidmantas Mačiulskis stato šokį

Šių kursų pagrindinis tikslas – susipažinti ir išmokti išeivijos dalies šokius, kurie bus atliekami kitų 2024 metų šimtmečio Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje „Kad giria žaliuotų“. LTSI kvietimu į kursus atvyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis. Gerbiamas profesorius yra būsimos Dainų šventės Šokių dienos meno vadovas, tad iš pirmų lūpų galėjome gauti visas svarbiausias naujienas, patarimus. Labai malonu, kad prof. dr. V. Mačiulskis pasidalino savo kaip vadovo patirtimi, pastatė ir kitų savo kūrybos šokių ne tik iš šventės programos. Jis taip pat pravedė net kelias teorines ir praktines šokio teorijos paskaitas. Tai buvo puiki proga pasimokinti ir atnaujinti žinias apie tautinio šokio pagrindus, įgauti patirties kaip vedamos šokio pamokos, kaip statomi ir kuriami šokiai. Tokios patirtys yra neįkainojamos jau patyrusiems ir naujiems šokių mokytojams. Džiugu, kad profesoriaus paskaitas išklausė ne tik šokių grupių ir ratelių vadovai, bet ir dauguma į kursus atvykusių šokėjų.

Read more

lt_LTLithuanian