Apie mus

Lietuvių tautinių šokių institutas, – sutrumpintai LTŠI, – angliškai ,,The Lithuanian Folk Dance Institute Inc.”, ar LFDI Inc., yra savarankiška Šiaurės Amerikos lietuvių kultūrinė institucija, kurios tikslas yra tirti, ugdyti ir remti lietuvių tautinius šokius. LTŠI yra teisiškai inkorporuota, pelno nesiekianti organizacija. Jūsu auka nurašoma nuo valdiškų mokesčių.

LTŠI siekdamas savo tikslų vykdo šią veiklą :

 1. Renka medžiagą apie tautinius šokius,
 2. Surinktą medžiagą tyrinėja ir paruošia praktiniam naudojimui,
 3. Leidžia leidinius apie tautinius šokius,
 4. Ruošia tautinių šokių ir žaidimų aprašymus,
 5. Palaiko ryšius su tautinių šokių grupėmis ir rateliais, bei rūpinasi jų veikla,
 6. Rengia tautinių šokių mokytojų kursus,
 7. Palaiko santykius su kitų tautų tos srities institucijomis bei organizacijomis,
 8. Ruošia Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventes:
 • rengia tautinių šokių šventės meninę programą,
 • kviečia ar skiria meninės programos vyriausią meno vadovą/vadovę,
 • kviečia ar skiria tautinių šokių šventės pranešėją,
 • nustato tautinių šokių šventės repertuarą.

LTŠI Statutas

​Statutas

LTŠI Įstatai

​Įstatai 

LTŠI Registracija ir nario mokestis

Jei norite tapti instituto nariu ar sumoketi metinius mokesčius, užpildykite šią registracijos formą.

lt_LTLithuanian