Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų!

Mieli Lietuvių tautinių šokių instituto nariai,
Kūčių vakaras ir šv. Kalėdos vėl suburia ir suvienija šeimas, sukviečia prie bendro stalo visus tuos, ką labiausiai mylime. Įsiklausykime į Kalėdų varpų skambėjimą, sulėtinkime žingsnius, primirškime kasdieninius rūpesčius ir su viltimi pažvelkime į netrukus ateisiančius Naujus Metus!
Su šilčiausiais linkėjimais visiems šokių mokytojams, šokėjams ir jų šeimoms, bei su didele viltimi pasimatyti ateinančių metų liepą Vilniuje Dainų ir šokių šventėje,

Lietuvių tautinių šokių instituto Valdyba.
lt_LTLithuanian