Šokių kursus „Dainavoje” prisiminus

Grupių vadovai

Šių metų rugpjūčio 13d. į „Dainavos“ stovyklą Mičigano valstijoje rinkosi lietuviškų šokių grupių ir ratelių vadovai bei šokėjai iš JAV ir Kanados į tautinių šokių kursus. Prieš akis laukė visa savaitė lietuviškų šokių, teorinių paskaitų, dainų, bendravimo ir diskusijų.

Kursus organizavo, pavasarį naujai išrinkta, Lietuvių tautinių šokių instituto (LTSI) taryba. Daugumai tarybos narių kursų organizavimas buvo pirmas rimtas išbandymas. Reikia pasidžiaugti, kad viskas pavyko puikiai!

Prof. dr. Vidmantas Mačiulskis stato šokį

Šių kursų pagrindinis tikslas – susipažinti ir išmokti išeivijos dalies šokius, kurie bus atliekami kitų 2024 metų šimtmečio Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje „Kad giria žaliuotų“. LTSI kvietimu į kursus atvyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas prof. dr. Vidmantas Mačiulskis. Gerbiamas profesorius yra būsimos Dainų šventės Šokių dienos meno vadovas, tad iš pirmų lūpų galėjome gauti visas svarbiausias naujienas, patarimus. Labai malonu, kad prof. dr. V. Mačiulskis pasidalino savo kaip vadovo patirtimi, pastatė ir kitų savo kūrybos šokių ne tik iš šventės programos. Jis taip pat pravedė net kelias teorines ir praktines šokio teorijos paskaitas. Tai buvo puiki proga pasimokinti ir atnaujinti žinias apie tautinio šokio pagrindus, įgauti patirties kaip vedamos šokio pamokos, kaip statomi ir kuriami šokiai. Tokios patirtys yra neįkainojamos jau patyrusiems ir naujiems šokių mokytojams. Džiugu, kad profesoriaus paskaitas išklausė ne tik šokių grupių ir ratelių vadovai, bet ir dauguma į kursus atvykusių šokėjų.

Būsimos šventės Lietuvoje išeivijos dalies vadovu paskirtas daugumai išeivijos vadovų ir šokėjų žinomas ir mylimas Toronto „Gintaro“ grupės vadovas Romas Jonušonis. Jis kursuose taip pat pastatė keletą šokių, atsakė į klausimus apie pasirengimą būsimai šventei.

Repeticijų akimirka

Išeivijos grupės šventėje šoks šiuos šokius: „Sidabro lakiutė“, „Tancius“, „Kupon einam“, „Jievaro juosta“ ir „Paskutinė polka“.

Labai smagu, kad JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių entuziastai žiūri ir dar toliau į priekį. Šiuose kursuose buvo pristatyta LTSI patvirtinta būsimos 2026 metais Čikagoje vyksiančios Šiaurės Amerikos lietuvių Šokių šventės meno vadovė Sigita Barysienė (Los Angeles „Retro“). Ji pristatė būsimos šokių šventės koncepciją, pagrindines idėjas. Šventės kūrybinė grupė išmokė dar keletą šokių iš ateinančios šventės repertuaro., kurie buvo tikrai smagūs šokti, originalūs, nuotaikingi.

Verta pasidžiaugti, kad kursuose dalyvavo daug jaunų, naujų šokių mokytojų. Smagu, kad toks žingeidus jaunimas noriai semiasi žinių, siekia tobulėti ir toliau tęsti lietuviško šokio tradicijas. Kursuose taip pat sulaukėme nemažo būrio vadovų, kurie į tokius kursus atvyko pirma kartą.

Šokių kursų programa buvo tikrai intensyvi ir turininga. Kiekvieną dieną buvo pastatomi 3-4 šokiai. O kur dar vakaro programa! Tikrai nuostabus jaunimas, mokantis dirbti ir linksmintis lietuviška dvasia, neleido nuobodžiauti ar liūdėti. Vakaro programas vedė nenuilstančios Vida Kairienė ir Vaida Zenkevičienė iš Toronto „Gintaro“. Kursų dalyviai keliavo į Lietuvą, vienam vakarui virto kaubojais, dainavo dainas prie laužo ir mėgavosi iškilminga vakariene Havajuose. Nuobodžiauti nebuvo kada!

Atminties minutė

Kursų metu užgimė nauja tradicija – prisiminti Anapilin išėję JAV ir Kanados tautinių šokių grupių vadovai, mokytojai, Šokių švenčių vadovai. Visi tie, be kurių neturėtume ilgos ir gražios tautinio šokio tradicijos Šiaurės Amerikoje. Ant „Dainavos“ Kryžių kalnelio visi buvo gražiai visi prisiminti ir paminėti.

„Dainavoje“ taip visi tapome nuostabaus, šviesaus ir džiugaus įvykio liudininkais. Stovyklos metu susižiedavo Matas Zenkevičius (Toronto „Gintaras“) ir Žiema West (Madison, WI „Žaibas“). Prieš kelis metus susipažinę būtent „Dainavoje“, šiemet jie pasižadėjo vienas kitam. Du jauni šaunūs lietuvišką šokį mylintys žmonės nusprendė eiti gyvenimo keliu kartu. Vadinasi, lietuviškas šokis turi tęstinumą. Jis gyvuos!

Lekiam į Havajus!

Tikimės sulaukti gausaus būrio išeivijos atstovų kitų metų šventėje Lietuvoje!

Šokių kursuose dalyvavo šių grupių atstovai: „Aguona“ Philadelphia PA, „Aušra“ Omaha NE, „Gintaras“ Toronto ON, „Grandis“ Chicago IL, „Jievaras“ Atlanta GA, „Juosta“ Washington DC, „Klevelis“ Calgary AB, „LB Spindulys“ Los Angeles CA, „Lietutis“ Seattle WA, „Retro“ Los Angeles CA, „Mituva“ Baltimore MD, „Pūga“ Minneapolis MN, „Spindulys“ Lemont IL, „Švyturys“ Cleveland OH, „Žaibas“ Madison WI.

Nauja LTSI taryba. Iš kairės: G. Stankevičius, A. Norušytė, V. Kirvelaitienė, R. Jonušonis. B. Želvytė negalėjo atvykti į kursus.

Nuoširdžiai dėkoju LTSI Tarybai, kuri padarė šiuos kursus sėkmingus: Pirmininko pavaduotojui ir kursų vadovui Romui Jonušoniui (Toronto „Gintaras“), iždininkei Aušrai Norušytei (Lemont „Spindulys“), sekretorei Beatričei Želvytei (Seattle „Lietutis“ ir padėjėjai Vilijai Kirvelaitienei (Washington DC „Juosta“)

LTSI Tarybos pirmininkas Giedrius Stankevičius (Atlanta „Jievaras“)

lt_LTLithuanian